Servicearende_CTA_Streck.jpg

 

Service under garantitiden

Streckkod System AB erbjuder installationshjälp, service- och underhållstjänster på etikettskrivare, bläckstråleskrivare, applikatorer. Vi erbjuder support på etikettutskriftsprogram, streckkodsläsare handdatorer mm. Service på handdatorer och streckkodsläsare utförs av tillverkaren men vi ombesörjer i flertalet fall ansökan om RMA. 

 

Garantiservice sköts av tillverkarnas egna serviceorganisationer, undantag är Citronix där vi hanterar garantiservice.

Specialist service av bl.a. Zebra Technologies skrivare, Honeywell (fd Intermec) skrivare, Stars skrivare, Honeywells streckkodsläsare, Opticons streckkodsläsare och handdatorer och övrig streckkodsutrustning. Konfigurering av streckkodsläsare m.m.

 

Vi säljer även etiketter inklusive specialetiketter, samt support av programvara till etikettskrivare.

BarTender support

BarTender har inbyggda hjälp-funktioner som återfinns under rullgardinsmenyn "Hjälp" eller ladda ner den svenska användarmanualen "Komma igång" genom att klicka på länken, klicka här
 

Innan kontakt tas med Seagull ska BarTender licensnumret finnas till hands. Vid telefonkontakt måste du sitta framför datorn som BarTender är installerad på. Datorn måste vara ansluten till internet.

Seagull Scientific, Inc.
European Headquarters (Spain) 9:00 - 18:00

E-mail: eurotech@seagullscientific.com
Telefon: +34 91 435 55 45
Fax: +34 91 578 05 06 Attn: Tech Support

 

Introduktionsvideo BarTender:

 

NiceLabel support

Hjälp med NiceLabel software, det finns inbyggda hjälpfunktioner som återfinns under rullgardinsmenyn "Hjälp" eller ladda ner användarmanualen.

Dessutom har kunder som köpt NiceLabel Software av Streckkod System AB support på programmet från NiceLabel.

NiceLabel Support:

Innan kontakt tas med NiceLabel Support ska NiceLabel Software licensnummret finnas till hands. Vid telefonkontakt måste du sitta framför datorn som NiceLabel är installerad på. Datorn ska vara ansluten till internet.

 

Support formulär: www.nicelabel.com/support/technical-support

Mail: support@nicelabel.com

Tel: +386 4 280 50 93  (Slovenien)

 

Servicearende_CTA_Streck.jpg