Allmänna försäljningsvillkor

Scandinavian Streckkod System AB (nedan kallad "Streckkod System" med organisationsnummer 556238-2761 allmänna försäljningsvillkor för leverans av produkter och tjänster inom AutoID till kund. Ovan datum ersätter tidigare publicerade försäljningsvillkor. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats. Bolaget säljer endast till företag .

1. Pris

Aktuella priser på hemsidan uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms som standard.  Kostnad för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken Fraktvillkor. Det utgår inga fakturaavgifter vid e-faktura eller mejlad PDF faktura, för pappersfakturor utgår en fakturaavgift om 50kr. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

2. Betalningsvillkor

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, faktura eller genom finansiering via partner. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner. Priserna som visas på hemsidan är baserade på hyra 36 månader. För mer information angående hyra klicka här.

Faktura betalas inom 10  dagar efter särskild kreditprövning, vid nekad kreditprövning erbjuds kreditkortsbetalning alternativt förskottsbetalning. Vid försenad betalning har Streckkod System rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift, förseningsavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

3. Beställning och orderbekräftelse

Försäljning sker enbart till företagskunder med giltigt organisationsnummer. Leveranser sker i enlighet med detta endast till företagsadresser om inte annat avtalats. Vid beställning träffas avtal om köp först när ni fått en orderbekräftelse per mejl när du beställer på vår hemsida. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna. Gällande produktionsorder av etiketeter, förtryckta eller ej kan antalet levererade etiketter kan avvika +/- 10% mot beställd kvantitet. Minsta ordervärdet för produktionsetiketter är 2000kr exkl moms.

Delade leveranser kan förekomma givet att ledtider kan variera och att vi har flera olika lager som levererar till slutkund. Vi försöker dock alltid att samla hela beställningen från ett och samma lager.

4. Leveranser

Leverans sker normalt inom 2–5 arbetsdagar på lagervaror, beställningsvaror kan ha något lägre leveranstid. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Köparen har inte rätt till ersättning för direkt eller indirekt skada på grund av att Streckkod System är i dröjsmål med leverans.

5. Fraktvillkor

  • Standardfrakt upp till 30kg – 135kr.
  • Halvpall - 475kr.
  • Pall - 990kr.
  • Farligt gods - 350kr.
  • Brev - 49kr.
  • Hämtning i Danderyd - utan kostnad.

Leverans sker av Streckkod System anlitad transportör eller budfirma till företagsadress där det förutsätts finnas en mottagare på plats om inte annat avtalats. För överenskomna delleveranser och vid totalvikt över 30 kg samt för ej mottagna leveranser kan extra fraktkostnad komma att debiteras utöver fraktkostnaden som visas på hemsidan. Inga ytterligare postförskotts- eller expeditionsavgifter tillkommer.  Vid eventuell retur står köparen för fraktkostnad och risk.

6. Äganderättsförbehåll

Produkterna blir Streckkod System egendom intill dess Köparen erlagt full betalning. Till dess äganderätten övergått till Köparen förbinder sig Köparen att vårda Produkten och inte utan skriftligt medgivande från Streckkod System vidta ändringar i Produkten, överlåta eller upplåta nyttjanderätt till Produkten.

7. Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till leveransadressen alternativt köparens transportör.

8. Service / reparationer

Vid behov av service eller reparation av vara skall kund fylla i en RMA ansökan på hemsidan (länk). Ingen vara får sändas in för service förrän kunden erhållit RMA nummer samt instruktion om vart man ska sända varan. RMA blankett ska alltid bifogas med varan när den skickas in på service. Varan skall skickas i sitt originalemballage eller vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage. Frakt i samband med service och reparationer sker på köparens kostnad och risk. Produkter som inkommer utan att dessa villkor är uppfyllda kan ej accepteras utan kommer att återsändas till köparen utan åtgärd.

Normal reparationstid är 2–4 veckor. Om inget fel konstateras av serviceverkstad, kan undersökningsavgift samt returfrakt komma att debiteras kund. Pris för support/service är 1250 kr per startad arbetstimme, restid debiteras 850kr per timme och reseersättning debiteras 55 kr per mil. Andra kostnader kan förekomma om reparation utförs av tredje part.

9. Garanti

Garantier på varan lämnas till juridisk person enligt respektive tillverkares regler för aktuell produkt. Vissa förslitningsdelar och tillbehör kan ha kortare garantitid än 12 månader enligt villkor från tillverkare. Streckkod System lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. För att hävda garanti ska varan vara ställd till Streckkod System förfogande inom garantitiden. Eventuell garanti är godkänd först när Streckkod System mottagit och kontrollerat varan och funnit att felet faller inom tillverkarens garantiåtagande. Observera att erhållet RMA nummer ej utgör ett godkänt garantiåtagande.

Vid försäljning av demoprodukter utgår ingen garanti.

 10. Reklamation

Reklamation av defekt vara som levererats, ska ske till Streckkod System inom fem (5) arbetsdagar från leveransens mottagande. Därefter hanteras alla reklamationer som normal service / garantiåtgärd. Retur av reklamation får inte ske utan att ni först kontaktat Streckkod System och erhållit RMA ansökan. Erhållen RMA innebär inte att reklamationen är godkänd. Ej godkända reklamationer returneras på kundens bekostnad. Reklamerad vara ska vara Scand .Streckkod System tillhanda senast sju (7) dagar efter att den anmälts och accepterats. Därefter accepteras inte retur av reklamation. Varan ska returneras i komplett skick i originalemballage för att returen ska godkännas.

11. Returer

Retur av vara får ej ske utan att Streckkod System först har kontaktats för att komma överens om eventuell retur. För att produkt ska komma i fråga för retur ska den vara i obruten originalförpackning fri från skador, smuts och märkning. För mottagna och godkända returer debiteras en returavgift motsvarande 15% på värdet, minimum 350 kr. Fraktkostnader betalas av kunden. Kunden står risken för produkten vid transporten. Returnerad vara ska vara Streckkod System tillhanda senast sju (7) dagar efter att retur har överenskommits därefter accepteras inte returer och varan återsänds på kundens bekostnad. Retur av förbrukningsvaror, batterier, kundunika artiklar eller andra produkter som tillverkats eller modifierats särskilt för Kunden eller har tydligt personlig prägel accepteras ej. Ej godkända returer returneras på kundens bekostnad. 

 12 Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Streckkod System, företrädesvis per mejl till info@streckkod.se. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Streckkod System.

 13. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Streckkod System kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Vi skickar vårt nyhetsbrev med information och produkterbjudanden till dig via e-post, på själva nyhetsbrevet kan du välja att avprenumerera om du inte vill ha dem längre. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på Streckkod System. Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: info@streckkod.se. 

 14. Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån [hemsidan] till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

15. Övriga villkor.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar och eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer. Övriga villkor enligt IT & Telekomföretagens Allmänna leveransvillkor 91 version 2008 ( AL91 ).

Uppdaterat: 2023-10-19