Hyra

Att hyra är fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet eller funktionen men inte vill äga utrustningen. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är hyra?

Wasa Kredit köper utrustningen av Applog och hyr sedan ut utrustningen till ditt företag. Efter hyrestidens slut kan ditt företag välja mellan att förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till Applog.  Priserna som visas på hemsidan är baserade på en avtalstid om 36 månader men det går bra att ändra- vanligast är mellan 24 och 60 månader. Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna.

Ditt företag kan hyra lös egendom (objekt som inte ingår i en fastighet eller är en del av annan utrustning). Det kan vara t ex handdatorer, streckkodsläsare, skrivare, läsplattor och truckdatorer. 

Varför ska man hyra?

Hyra passar företag som vill få möjlighet att fördela kostnaden över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar. Du behöver inte binda eget kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa ert kreditutrymme. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är skattemässigt avdragsgill då den dras som en driftkostnad i bokföringen.

 

 

Hyra i korthet

✔ Finansiera upp till 100 procent av utrustningen

✔ Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital

✔ Fördela hyresavgiften månadsvis över hela hyrestiden

 

Kontakta_Oss_CTA_Streck.jpg