Code39

Man kan använda 43 olika tecken i Code39. Varje tecken består av ett fast antal element, 5 streck och 4 mellanrum varav 3st element är breda och 6st är smala. För att undvika att 2 streck hamnar intill varandra avslutas varje block av streck (tecken) med ett smalt mellanrum. Tecknet * används som start och stopptecken i streckkoden. Streckkodsläsarna skickar inte * vidare när man läser en Code39 men tecknet måste alltid ligga som första och sista tecken i koden. 

En fördel med att Code39 inte innehåller någon kontrollsiffra och att varje tecken består av en unik kombination av streck är att man kan skriva koden med hjälp av en streckkodsfont.

Nackdel med Code39 är att vid långa teckenserier kan streckkoden bli så bred att den inte får plats eller blir svår att läsa.

Code39.jpeg

 

Code39 Full ASCII

Code39 är som standard begränsad till 43 tecken, för att  kunna använda ytterligare tecken tog man fram Code39 full ASCII. Den är baserad på Code39 och samma kombinationer av streck representerar samma tecken. Skillnaden är att vissa reserverade tecken (+, /,$,%) i kombination med tecknen A-Z används för att få de128 första tecknen i  ASCII tabellen, till exempel motsvarar koden +A tecknet a och på samma sätt motsvarar koden /D tecknet $.

Nackdelen är att streckkoden blir ännu längre när det behövs 2st streckkodsblock för 1 tecken

Code39FullASCII.jpeg