Sammandrag av lista med UCC/EAN Application Identifiers

Al Innehåll Format*
00 Seriell kod för leveransenhet (Serial Shipping Container Code/SSCC) n2+n18
01 EAN Artikelnummer (inkl. DUN, Dispatch Unit Number). Leveransenhet n2+n14
02 EAN Artikelnummer för varor som är förpackade inom annan enhet n2+n14
10 Sats eller partinummer n2+an...20
11 (a) Tillverkningsdatum (ÅÅMMDD) n2+n6
13 (a) Förpackningsdatum (ÅÅMMDD) n2+n6
15 (a) Tidigaste hållbarhetsdatum (kvalitetsrelaterat datum) (ÅÅMMDD) n2+n6
17 (a) Senaste hållbarhetsdatum (ÅÅMMDD) n2+n6
20 Produktvariant n2+n2
21 Serienummer n2+an...20
22 HIBCC - kvantitet, datum och sats (batch) n2+an...29
23 (b) Partinummer (tillfällig användning) n3+n...19
30 Variabel kvantitet n2+n...8
310 (c) Nettovikt, kilogram n4+n6
311 (c) Längd eller första dimension, meter, handel n4+n6
312 (c) Bredd, diameter eller andra dimension, meter, handel n4+n6
313 (c) Djup, tjocklek, höjd eller 3:e dimension, meter, handel n4+n6
314 (c) Yta, kvadratmeter, handel n4+n6
313 (c) Volym, liter, handel n4+n6
316 (c) Volym, kubikmeter, handel n4+n6
320 (c) Nettovikt, pounds n4+n6
330 (c) Bruttovikt, kilogram n4+n6
331 (c) Längd eller första dimension, meter, logistik n4+n6
332 (c) Bredd, diameter eller andra dimension, meter, logistik n4+n6
333 (c) Djup, tjocklek, höjd eller 3:e dimension, meter, logistik n4+n6
334 (c) Yta, kvadratmeter, logistik n4+n6
335 (c) Volym, liter, logistik n4+n6
336 (c) Volym, kubikmeter, logistik n4+ln6
340 (c) Bruttovikt, kilogram n4+n6
37 Kvantitet n2+n... 8
400 Kundens inköpsordernummer n3+an...30
410 Utleverans (leverera till). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS (Dun & Bradstreet's) nummer med inledande nollor n3+n13
411 Betalningsbesked till (faktura till). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS-nummer med inledande nollor n3+n 13
412 Inköp från (lokaliseringskod för den part från vilken varorna inköpes). EAN Lokaliseringskod alternativt DUNS-nummer med inledande nollor n3+n13
420 Utleverans till (leverera till) postnummer/kod inom enskild post-myndighetsområde n3+an...9
421 Utleverans till (leverera till) postkod med 3-siffrig prefix för ISO-landskod n3+n3+an... 9
8001 Produkter på rulle - bredd, längd, kärndiameter, riktning och skarvar n4+n14
8002 Elektroniskt serienummer för mobiltelefoner n4+an...20
90 Interna applikationer n2+an...30
91 Internt - Råmaterial, förpackning, komponenter n2+an...30
92 Internt - Råmaterial, förpackning, komponenter n2+an...30
93 Internt - Tillverkare av produkter n2+an...30
94 Internt - Tillverkare av produkter n2+an...30
95 Internt - Speditörer n2+an...30
96 Internt - Speditörer n2+an...30
97 Internt - Grossister & detaljhandel n2+an...30
98 Internt - Grossister & detaljhandel n2+an...30
99 Fri text n2+an...30
  (a): För att endast ange år och månad, måste DD fyllas i med "00"
(b): Plus en siffra för längdangivelse
(c): Plus en siffra för angivelse av decimalkomma

 


Dataelement förväntas tillkomma. Användare som har behov av ytterligare dataelement bör kontakta EAN Sverige så att förslag kan framföras till EAN International.

Al:t är inte en del av datafältet. Då datat används i andra applikationer, som t ex EDI, måste Al:t elimineras.
 

*Presentationen av dataformatet sker enligt följande konvention:

a = alfabetiska tecken
n = numeriska tecken
an = alfanumeriska tecken
a3 = 3 alfabetiska tecken, fix längd
n3 = 3 numeriska tecken, fix längd
an3 = 3 alfanumeriska tecken, fix längd
a...30 = upp till 30 alfabetiska tecken
n...30 = upp till 30 numeriska tecken
an...30 = upp till 30 alfanumeriska tecken