Interleaved 2 of 5

Interleaved 2 of 5 eller ITF som den även kallas kan bara innehålla numeriska värden. Streckkoden innehåller alltid ett jämt antal siffror grupperade parvis, den första siffran i paret utgörs av 5 (svarta) streck och den andra siffran av de 5 mellanrum som ligger mellan de svart strecken (sammanflätade eng. interleaved). Två av de fem svarta strecken och två av de 5 vita mellanrummen är breda (de andra tre är smala), där av namnet 2 of 5.

Kodens start- och stopptecken är kortare än dess dataelement och start- och stopptecknen inte är unika utan kan förekomma i kodens övriga element. Det kan orsaka att det uppstår fel vid avläsning om scannern tror att hela koden har lästs om den hittar start- eller stopptecken mitt i koden.


Om man måste använda streckkodstypen rekommenderas att man lägger in en checksiffra i koden för att öka säkerheten alternativ ställer in streckkodsläsarna att bara godkänna koder med ett specifikt antal siffror.

Int20f5.jpeg