Underhåll med trygghet

Underhållsavtalet innebär ett årligt besök av våra kunniga specialister som genomför rengöring, justeringar och funktionskontroller enligt våra stränga normer. Vi ger företräde åt dina behov vid oväntade problem och följer upp varje servicefall noggrant.

 

Detta ingår

 • Ett årligt servicebesök för granskning av utrustning.
 • Gratis telefonrådgivning.
 • Kunder med underhållsavtal får företräde vid brådskande fel.
 • Rapport och dokumentation för varje enskild enhet.
 • Uppföljning av förebyggande underhåll och serviceärenden.
 • Vid servicebesök utförs rengöring, finjusteringar och funktionskontroller enligt fördefinierade kontrollpunkter.
 • Mindre reparationer såsom byte av termohuvud, kugghjul och remmar ingår, med separata fakturor för reservdelar.

 

 

 

Checklista

 • Grundlig rengöring av printermekanism för att avlägsna damm, klister och smuts. Detta inkluderar rengöring av termohuvud, valsar, guider, samt avrullnings- och upprullningskomponenter.
 • Kontroll av elektronikkomponenter såsom stegmotorer, remmar och kugghjul.
 • Utskrift av testetiketter för att utvärdera tryckkvaliteten, och eventuell justering för att säkerställa optimalt resultat.
 • Justering och kontroll av Label Stop Sensor.
 • Kontroll och finjustering av Label Taken Sensor.
 • Testning och kontroll av kommunikationsporten för att säkerställa korrekt anslutning till kundens system.
 • Allmän översyn och rengöring av skrivaren, inklusive display och tangentbord.
 • Ge rekommendationer och förslag på eventuella förbättringar baserat på observationer och behov.
 • Eventuella brister noteras för åtgärd eller uppföljning.

 

 

Kontakta_Oss_CTA_Streck.jpg