Direkttermo

Värmekänsligt papper

Termotransfer

För användning med färgband 

Polyester etiketter

För krävande miljöer

Ark

Etikettark på A4