Streckkodsoriginal

Streckkodsoriginal levereras som digitala filer. Hos oss kan ni beställa streckkodsoriginal en hjälp till den som inte är van att producera egna streckkoder, du skickar siffror och vilka uppgifter du vill få med på ditt original så tar vi hand om detta för dig. Nedan finner du priser och mall där du fyller i uppgifterna till oss- vid fler än en streckkod bifogar du en excelfil i formuläret.

 

Kontrollsiffran

Kod och symbol
Kod och symbol blir en streckkodssymbol, ett exempel:
EAN-koden är ett artikelnummer, det uttrycks med en EAN-symbol, detta för att kodnumret ska kunna avläsas optiskt med någon typ av streckkodsläsare.

Vilken symbologi / streckkodstyp ska beställas?
EAN-13 (GS1-13), EAN-8, ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128. EAN-13 är den vanligaste streckkoden och används för konsumentförpackningar.

Streckkodens innehåll
Uppge kodinnehållet, siffrorna och i vissa fall bokstäverna (en del streckkoder är alfanumeriska ex. code-39, -93, -128)

Med EAN-13 koden som exempel, EAN-koden består av: prefix (73 för Sverige), leverantörsnummer, produktens artikelnummer samt en kontrollsiffra. Klicka för att öppna kalkylatorn.

 

Kalkylator_CTA_Streck.jpg

 

 

Beställa streckkodsoriginal

Fyll enkelt i offertförfrågan nedan. 

Digitalt streckkodsoriginal levereras normalt som EPS eller JPG fil via email.
Leveranstid 3-4 arbetsdagar.

 

Vid akuta ärenden, vänligen kontakta oss.

 

Offertförfågan_CTA_Streck.jpg

 

 

Streckkodssymbolens storlek (MF)


Förstoringsfaktor (MF), symbolen beskrivs med detaljerade mått för normalstorlek / nominell storlek (MF 1.00 avrundat 38x26 mm inkl. läszonen BxH). Symbolen kan sedan steglöst förminskas till 80% (MF 0.80) eller förstoras till 200% av normalstorleken (MF 2.00). Till streckbredderna finns knutet vissa toleranser, tillåtna avvikelser. Högre förstoringsfaktor ger större toleranser. Erfarenhetsmässigt bör man därför inte använda en mindre förstoringsfaktor än 1.0, under 1.0 är toleransen mycket liten (ex. MF 0.80 har +/- 0.035 mm) vilket kan skapa problem.

Valet av förstoringsfaktor beror på förpackningsmaterial och tryckmetod. Det är alltid säkrare att använda en större symbol än en mindre. Om man kommer i konflikt med det tillgängliga utrymmet skall man alltid välja rätt förstoring först och sedan reducera på höjden om det är nödvändigt (max 30%)

 

Eventuell streckbreddsreduktion (BWR)


Tryckerier som trycker förpackningar med streckkodssymboler ska kunna uppge vilka storleksfaktorer på EAN symbolen dom kan trycka med godkänd kvalité samt vilken BWR (eller BWI) streckkodsoriginalet ska kompenseras med. Detta är speciellt viktigt vid flexo och screen tryck men gäller även vid offsettryck.

Om tryckeriet inte kan uppge detta måste tryckeriet kartlägga sin tryckkvalité (gäller den enskilda tryckpress jobbet ska tryckas i) med avseende på streckbreddsökning (ger BWR) och variationer i trycket under upplagan (ger information om minsta möjliga symbolstorlek).

Streckkodssymbolen skall uppfylla "General Specifications" kvalitets-norm på den färdiga förpackningen. (ej tvingande vid företags internmärkning)

 

Eventuell höjdreduktion


Vid mycket små förpackningar gäller generellt att det är bättre att välja en större streckkodssymbol och höjdreducera den (normalt max 30%) än att välja en onödigt liten symbol. Detta ger en större tolerans.

Uppge vilken upplösning som filmsättaren jobbar med.
Om det är möjligt, uppge vilken upplösning i dpi som den fotografiska filmen kommer att "rippas" ut med, t.ex. 1200, 2400, 2540, 3600dpi.
Normalt 2540 dpi.