GS1-13 / EAN-13.
European Article Numbering dvs. EAN. Trots namnet används systemet över hela världen, främst avsedd för konsumentvaror.
EAN-13 är den mest använda koden i EAN familjen. Den består av 13 siffror och är avsedd för konsumentvaror, lokaliseringsnummer inom elektronisk handel m.m. EAN-13 numren är internationella, vilket innebär att samma nummer ska användas oavsett till vilket land som artikeln exporteras. Märkningen av varan sker normalt hos producenten eller varuimportören, som ansöker om ett EAN företagsprefix hos sitt eget lands GS1-organisation (f.d. EAN Sverige), telefon 08-501 010 00)

EAN13.jpeg

EAN-13

UPC-A

UPC Universal Product Code. Den ursprungliga amerikanska systemet från vilket EAN utvecklades. UPC är den amerikanska varianten av EAN koden. Skillnaden är att UPC-A koden normalt visas med 12 siffror. Det förekommer även att koden skrivs med 13 siffror, första siffran är då en nolla.
UPC-organisationen ingår numera i GS1.

UPCa.jpeg

UPC-A

EAN-8 och UPC-E

EAN-8 och UPC-E är varianter av EAN-13 och UPC-A, som är tänka att användas i speciella fall då EAN-13 och UPC-A inte får plats på förpackningen. EAN-8 är 8 tecken lång och UPC-E är 6 tecken lång.

     EAN8.jpeg

EAN-8

UPCe.jpeg

UPC-E

Företagsprefix
Vid beställning av företagsprefix i Sverige, består numera företagsprefixet regelmässigt av nio siffror, vilket innebär tre siffror för artikelnumrering. 1000 artiklar kan således numreras vid köp av ett företagsprefix.

EAN13 delar.png

Uppbyggnad av GS1-13: 73 5 5 5 5 5 5 5 A A A K

Företagsprefixet börjar på 73, eftersom det är GS1 Sverige som i detta exempel har delat ut prefixet. Siffrorna därefter är specifika för just Ditt företag, här exemplifierat med 5:or. Positionerna med "AAA" är till för Din artikelnumrering. "K" är EANs kontrollsiffra.
Vi rekommenderar att löpnumrera artiklarna, så att den första artikeln får nummer "001". Eftersom EAN-numret används för beställningar och statistik måste varje enskild artikel få unika nummer. Med artikel menas här att också artikelvarianter, dvs. varan/artikeln i olika storlekar, färg, mängd, etc.
Om företaget behöver mer än 1000 artikelnummer kontakta GS1 (f.d.EAN Sverige).
Företagsprefix viktvaror används för att EAN märka med pris eller vikt i koden.

Läs mera om krav på streckkoden.