RFID

Radiofrekvens identifiering, eller RFID, är en allmän term för tekniker som utnyttjar radiofrekvensvågor för att automatisk identifiera objekt. RFID består av ett microchip utrustat med en antenn. Detta chip innehåller ett serienummer (EPC-kod) som kan identifiera ett objekt, samt övrig kritisk information som t.ex tillstånd. När denna antenn kommunicerar med en läsare överförs koden till internet eller företagets databas där objektinformationen ligger lagrad.

216 Produkt/er
Arrow icon

Vad är RFID?
Radiofrekvens identifiering, eller RFID, är en allmän term för tekniker som utnyttjar radiofrekvensvågor för att automatisk identifiera objekt.
RFID består av ett microchip utrustat med en antenn. Detta chip innehåller ett serienummer (EPC-kod) som kan identifiera ett objekt, samt övrig kritisk information som t.ex tillstånd. När denna antenn kommunicerar med en läsare överförs koden till internet eller företagets databas där objektinformationen ligger lagrad.

 

Vad är för skillnad på låg-, hög- och ultra- höga frekvenser?
RFID systemen använder många olika frekvenser, men de vanligaste är låg- 125kHz, hög- 13.56MHz och UHF 865-868MHz samt microvågor 2.45GHz. Radiovågorna reagerar på olika sätt på olika frekvenser, därför är det viktigt att välja rätt frekvens för sin speciella applikation i dess unika miljö.

Är RFID bättre än streckkoder?
RFID är inte nödvändigtvis bättre utan kan utnyttjas för andra syften och i andra typer av applikationer än streckkoder. Den största skillnaden är att streckkoder kräver fri sikt, vilket idag innebär manuell scanning av varje objekt, medan RFID-läsaren automatiskt scannar alla taggar inom en viss radie.
Dessutom kan streckkoder skadas vilket gör RFID-taggarna ytterst användbara i tuffare miljöer. Smarta RFID applikationer kan även skapa intelligenta system som fungerar utan mänsklig involvering.