Print & Apply applikatorer

Print & Apply-system och applikatorer är konstruerade för att automatisera tryck- och appliceringsstegen i produktionslinjer. Genom användning av olika applikatorer kan etiketter appliceras på produkter eller förpackningar med tekniker som roll-on, blow-on eller tamp-on.

40 Produkt/er
Arrow icon