08-650 05 15 LOGGA IN
Till kassan

Specialprogram diverse

Bild på Kontroll av att 2 koder innehåller samma data

Kontroll av att 2 koder innehåller samma data

Strecksoft Kontroll kontrollerar att 2 streckkoder innehåller samma data, detta bekräftas av grön eller röd displayskärm och text. Streckkodernas innehåll/data presenteras på displayen, Läser alla vanligt förekommande streckkoder.

» Mer information
Bild på Kontrollsystem: Stämmer inläst streckkod med referenskod

Kontrollsystem: Stämmer inläst streckkod med referenskod

Strecksoft Kontroll Applikationen gör en säker kontroll att en referenskod stämmer överens med övriga skannade streckkoder. För att använda applikationen skall användaren först läsa in en referenskod som kommer att kontrolleras och jämföras med resterande streckkoder som skannas. Om referenskoden och den inlästa streckkoden är identiska kommer applikationen att presentera en grön bakgrund och indikera att referenskoden och den analyserade streckkoden stämmer överens. Skulle referenskoden och streckkoden inte stämma överens kommer applikationen att visa detta genom att presentera en röd bakgrund.

» Mer information
Bild på Viktsummering av EAN-13 streckkoder med viktvarupreffix

Viktsummering av EAN-13 streckkoder med viktvarupreffix

Viktsummering. Programmet viktsummerar EAN-13 streckkoder med EAN prefix 23, 24 och 25. I lösningen ingår Handdator med streckkodsläsare, samt program. Inlästa EAN viktvarukoder processas och vikten summeras, hänsyn tas till prefix och decimalläge och resultatet summeras och redovisas i den stora och tydliga displayen som totalvikt. Senaste inlästa viktvarukod redovisas i displayen.

» Mer information
Bild på Antalssummering i lästa streckkoddered viktvarupreffix

Antalssummering i lästa streckkoddered viktvarupreffix

Antalssummering. Programmet summerar antal i Datamatrix, EAN-128/GS1-128 koder och andra streckkoder där antal finns definierad i streckkoden. I lösningen ingår Handdator med streckkodsläsare, samt program. Inlästa koder processas och antal kolli och totalt antal summeras. Resuiltatet summera och redovisas i den stora och tydliga displayen.

» Mer information
bg